Ota yhteyttä
tilaa home-etsivä

Home-etsivä

2623515-8

Puhelin

Sähköposti

Home-etsi­vä on home­koi­ra­tut­ki­muk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka tar­jo­aa luo­tet­ta­via home­kar­toi­tuk­sia Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Van­taal­la sekä muu­al­la Uudel­la­maal­la. Home-etsi­vä on toi­mi­nut home­koi­ray­rit­tä­jä­nä jo vuo­des­ta 2013, ja eri­lai­sia tut­ki­mus­koh­tei­ta on ker­ty­nyt yli 1000.

Jätä viesti