Homekoiriemme koulutus

Koiran hajuaisti on vertaansa vailla

Tarkkavainuista home-etsintää pintoja rikkomatta

Homekoira tunnistaa homeen hajuerottelun avulla

Home-etsivän homekoirat on hajuerottelutekniikan avulla erikoiskoulutettu ilmaisemaan luotettavasti, onko asunnossa home- ja kosteusvaurioita. Hajuaisti on koiran vahvin ja tärkein aisti, jonka avulla se kommunikoi ja saa tietoa ympäristöstään. Koiran hajumuistin tiedetään olevan erinomainen, ja se onkin olennainen tekijä juuri hajujen erottelukykyä tarvittaessa. Hajuerottelukoulutuksen perusidea on opettaa koira ohittamaan muut hajut ja ilmaisemaan vain opetetut hajut. Koira ilmaisee opetetut hajut sille opetetulla ilmaisutavalla, mutta kasvuston merkitystä tai laajuutta se ei kerro.

Koulutuksessa käytetyt homenäytteet ja materiaalit

Home-etsivän homekoirat on opetettu hajuerottelun avulla ilmaisemaan rakennusmateriaaleissa kasvavia homeita ja kosteusvauriomikrobeja. Koulutuksessa on käytetty akreditoitujen  laboratorioiden tutkimia ja identifioimia aitoja kosteusvaurioituneita rakennusmateriaalinäytteitä. 

Koulutuksessa ja ylläpitotreeneissä käytetyt homenäytteet koostuvat monipuolisesti erilaisista rakennusmateriaaleista ja ovat erilaisilta kosteusvaurioalueilta (erilaisia villoja, eristeitä, purua, kipsilevyä, betonia, laattoja).

Näytteet sisältävät tyypillisimpien kosteusvauriomikrobien sekä useiden eri homesukujen märkiä että kuivia kasvustoja.
Häiriöhajuina puolestaan käytetään vastaavia puhtaita rakennusmateriaaleja, erilaisia ruokia, kotieläinten, rotan ja hiiren hajuja sekä erilaisia ulkoa otettuja näytteitä.

Koulutuksessa käytetyjen näytteiden sisältämät kosteusvauriomikrobit:

Penicilliumia, joka on yleisin sisätiloissa oleva home (myös pöly- ja ilmanäytteissä esiintyvä). Sitä pidetään tuoreeseen kosteusvaurioon viittaavana homeena, eli se on niin kutsuttu ensilinjan home. Se on allergisoiva ja sen suvussa on toksiineja tuottavia kantoja.

Phialophoraa ja Aktinomykeettiä eli sädesientä, jotka mm. sosiaali-ja terveysministeriön antama sisäilmaohje on listannut kosteusindikaattoreiksi ja terveydelle haitallisiksi.

Aspergillus suvusta: Versicoloria, Sydnowiia, Peniccillioidesia, Nigeraa ja flavusta, joista kolme ensimmäistä on kosteusvaurioindikaattorimikrobeja ja kaksi ensimmäistä mahdollisesti toksiinia tuottavia mikrobeita.

Muut näytteistä identifioiduista mikrobit: Thrichoderma, Cladosporium, Sphaerosidales, Acremonium, Oidiondendroni, Wallemia, Geomyces, Alfernaria, Exophiala, lisäksi hiivoja ja bakteerikasvustoa.

Homekoira tunnistaa kosteusvauriomikrobit

Home-etsivän homekoirat on koulutettu harjuerottelukoulutuksen avulla ilmaisemaan rakennusmateriaaleissa kasvavia kosteusvauriomikrobeja (homeet, hiivat ja bakteerit) sekä niiden aineenvaihduntatuotteita, kuten VOC -yhdistettä 2-etyyliheksanolia (2EH). 2EH on kosteus- ja mikrobivaurioista sekä joidenkin muovimattojen ja liimojen hajoamistuotteena muodostuva yhdiste. Lisää 2EH:sta voit lukea Ositumin sivustolta täältä.

Home-etsivän homekoirien koulutus

Home-etsivän homekoirien koulutuksessa käytetään eri laboratorioiden tutkimia ja identifioimia aitoja rakennusmateriaalinäytteitä kosteusvaurioituneista kohteista. Koulutusvaiheessa ja ylläpitävissä harjoituksissa käytetyt näytteet sisältävät tyypillisimpien kosteusvauriohomeiden ja -mikrobien kasvustoja. Näytteissä on useiden eri homesukujen kasvustoja, yli 20 eri hometta, sädesieniä ja muita kosteusvauriomikrobeja. Harjoituksissa käytettävät materiaalinäytteet ovat peräisin useista erilaisista rakennusmateriaaleista ja erilaisilta kosteusvaurioalueilta. Näytteissä on sekä märkiä että kuivia home- ja kosteusvauriomikrobikasvustoja.

Homekoiran luotettavuus

Koiran hajuaisti on vertaansa vailla.
Koiran hajun aistinelintä ja aistimistarkkuutta on tutkittu:

  • Koiran väitetään pystyvän aistimaan hajuja miljoona kertaa pienempinä annoksina kuin ihminen.
  • Koiran nenäontelon yläosan hajuja vastaanottava elin on noin 0,1 mm paksu aistin- ja tukisoluepiteeli. Ihmisellä vastaava kerros on 0,006 mm paksu.
  • Koiralla on noin 260 kertaa enemmän hajupisteitä kuin ihmisellä ja koiran aivojen hajukeskus on noin 14 kertaa suurempi kuin ihmisellä.
  • Koiralla on 300 miljoonaa hajureseptoria, ihmisellä vain 5 miljoonaa.
  • Koira pystyy erottelemaan jopa 2000 erilaista hajua.
    Hajuaisti on koiran vahvin ja tärkein aisti. Hajujen avulla se kommunikoi ja saa tietoa ympäristöstään.
  • Koiran hajumuistin tiedetään olevan erinomainen. Hajumuisti on olennainen tekijä juuri hajujen erottelukykyä tarvittaessa.

Hajuerottelukoulutus lyhyesti:

Hajuerottelukoulutuksen tarkoitus on opettaa koiralle haju, jonka se tunnistaa ja ilmaisee kaikkien muiden hajujen joukosta. Koulutus tehdään huolellisesti vaihe kerrallaan, koska tunnistettavat hajut eivät useinkaan ole koiralle luontaisesti mielenkiintoisia. Hajusta tehdään palkitsemisen avulla koiralle kiinnostava ja tavoiteltava asia. Sen jälkeen etsiminen sekä tunnistaminen ovatkin koiralle hauskaa ja motivoivaa työtä. Palkitseminen tehdään koiralle mieluisalla ruoalla. Ruoan saaminen ei kiihdytä koiraa (vrt. lelun heittäminen) eikä siten häiritse koiran työskentelyä, näin työskentelystä saadaan keskittynyttä, rauhallista ja tarkkaa.

Soita 040 724 4722