Homekoira - Home-etsivä logo

Hajuerottelukoulutus

Winnovan hajukoirakurssilaiset 2013/1

WinNova, eli Länsirannikon koulutus Oy:n, Kullaan metsäoppilaitoksella tapahtuvan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ohjaajalle ja koiralle mahdollisimman hyvät perusvalmiudet hajutyöskentelyyn sekä kouluttaa hajuerottelun koulutusmenetelmä työvälineeksi erikoisetsintään. Kurssin aikana koiralle opetetaan käytös, jonka avulla koira ilmasee etsittävän hajun. Hajuerottelumenetelmällä koulutettua koiraa voidaan hyödyntää monissa etsintätehtävissä, onpa lopullinen tavoitteesi virka-, työ- tai pelastuskoiran koulutus.

Ensimmäinen hajuerottelukoulutus Kullaalla alkoi vuonna 2010, koulutus koostui neljästä lähijaksosta, etäjaksoista ja verkkotyöskentelystä.

Kurssin sisältö lyhyesti:

  • Hajuerottelun perusteet
  • Hajuerottelu
  • Hajuerottelun syventävä koulutus
  • Osanäytöt ja analysointi

 

Opettajina toimivat  Keijo Kodis  ja  Tommy Wiren

Keijo Kodis on pitkänlinjan saksanpaimenkoira ihminen. Hänellä on yli 27 -palvelusvuoden kokemus Niinisalossa koiranohjaajien ja virkakoirien kouluttamisesta puolustusvoimien sotakoirien koulutuskeskuksesta kouluttajana ja osaston johtajana. Erikoisetsintäkoirien koulutus keskittyi erityisesti ase- ja räjähdysaine-etsintä (AES arms, explosives-searching dog) ja huumekoirien kouluttamiseen. Armeijan aktiivipalveluksensa jälkeen vuonna 2004 hän perusti yrityksen KoDog, eli 10 vuotta Keijo on toiminut laho- ja homekoirayrittäjänä.

Tommy Wiren on toiminut yli 15 vuotta yrityksessään Trainer’s Choise eläinkouluttajana ja koulutusneuvojana Jaana Rajamäen kanssa. Tommyn koulutusperiaate perustuu operanttiin ehdollistamiseen, positiivisella vahvistamisella toivottua käytöstä.
Tommy tunnetaan myös ”Hienosti hihnassa” ja ”Koiralle koti” televisio-ohjelmista. Tommyn kirja ”Onnistu koirasi kouluttamisessa” julkaistiin vuonna 2012.

 

Hajuerottelukoulutus lyhyesti:

Hajuerottelukoulutuksen tarkoitus on opettaa koiralle haju, jonka se tunnistaa ja ilmaisee kaikkien muiden hajujen joukosta. Koulutus tehdään huolellisesti vaihe kerrallaan, koska tunnistettavat hajut eivät useinkaan ole koiralle luontaisesti mielenkiintoisia. Hajusta tehdään palkitsemisen avulla koiralle kiinnostava ja tavoiteltava asia. Sen jälkeen etsiminen sekä tunnistaminen ovatkin koiralle hauskaa ja motivoivaa työtä. Palkitseminen tehdään koiralle mieluisalla ruoalla. Ruoan saaminen ei kiihdytä koiraa (vrt. lelun heittäminen) eikä siten häiritse koiran työskentelyä, näin työskentelystä saadaan keskittynyttä, rauhallista ja tarkkaa.

Koulutus aloitetaan opettamalla tarkka ilmaisu. Kun ilmaisu on vahva, se liitetään valittuun hajuun. Lukuisien toistojen jälkeen koira osaa hajun haistettuaan tehdä opetetun ilmaisun. Toistoja tehdään hajulla niin kauan että haju laukaisee ilmaisun, toisinsanoen ilmaisu tulee selkärangasta, automaattisesti. Nex on opetettu homeen hajun haistettuaan laittaamaan tassunsa hajulähteen päälle. Kun ilmaisutyöskentely onnistuu, rinnalle tuodaan erilaisia häiriöhajuja. Tämän koulutusvaiheen tarkoitus on varmistaa, ettei koira valitse muita hajuja opetetun sijaan. Häiriöhajuina käytetään koiralle mielenkiintoisia ja todellisissa työskentelytilanteissa tulevia häiriöhajuja, esim. ruoan -, eri lemmikkieläinten -, hiirten/rottien -, puhtaiden materiaalien hajuja. Koira siis opetetaan kaikista muista hajuista piittamatta ilmaisemaan vain oikeaa hajulähdettä. Todellisessa työskentelytilanteessa ohjaajan on voitava luottaa siihen, että koira tekee ilmaisukäytöksen ainoastaan opetetun hajun löytäessään.

 

Koulutuksessa käytetyt homenäytteet ja materiaalit

Koirat on opetettu hajuerottelun avulla ilmaisemaan rakennusmateriaaleissa kasvavia homeita ja kosteusvauriomikrobeja. Koulutuksessa on käytetty Vaasan Technobothnian tutkimia ja identifioimia aitoja kosteusvaurioituneita rakennusmateriaalihomenäytteitä. Koulutuksessa ja ylläpitotreeneissä käytetyt homenäytteet koostuvat monipuolisesti erilaisista rakennusmateriaaleista ja ovat erilaisilta kosteusvaurioalueilta (erilaisia villoja, eristeitä, purua, hiekkaa, betonia, laattoja…). Näytteet sisältävät tyypillisimpien kosteusvauriohomeiden sekä useiden eri homesukujen kasvustoja, sekä märkiä että kuivia homekasvustoja.

Häiriöhajuina puolestaan on käytetty vastaavia puhtaita rakennusmateriaaleja, erilaisia ruokia, rotan/hiiren hajua, eri kotieläinten hajuja, ulkoa otettuja näytteitä, jne jne…

 

Lista kosteusmikrobeista joita koulutuksessa käytetyt näytteet sisälsivät mm. 

Penicilliumia, joka on yleisin sisätiloissa oleva home (myös pöly- ja ilmanäytteissä esiintyvä) ja sitä pidetään tuoreeseen kosteusvaurioon viittaavana homeena, ns. ensilinjan home. Se on allergisoiva ja suvussa on toksiineja tuottavia kantoja.

Aspergillus suvusta: Versicolor, Sydnowii, Peniccillioides, Niger ja flavus, joista kolme ensimmäistä on kosteusvaurioindikaattorimikrobeja ja kaksi ensimmäistä mahdollisesti toksiinia tuottavia mikrobeita.

Phialophoraa ja Aktinomykeettiä eli sädesientä, jotka mm. sosiaali-ja terveysministeriön antama sisäilmaohje on listannut kosteusindikaattoreiksi ja terveydelle haitallisiksi.

Muut näytteistä identifioiduista mikrobit:
Thrichoderma, Cladosporium, Sphaerosidales, Acremonium, Oidiondendroni, Wallemia, Geomyces, Alfernaria, Exophiala, lisäksi hiivoja ja bakteerikasvustoa.

Hajuerottelukoulutuksen vaiheet

Länsirannikon koulutuskeskus Winnova toteuttaa Kullaan metsäoppilaitoksella hajukoirakoulutus-kurssin. Kurssin kesto on puoli vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssin aikana on neljä lähiopetusjaksoa, jotka koostuvat teoriasta ja käytännön harjoitteista.

Ensimmäiseen lähiopetusjaksoon kuului eläinkoulutuksen Work shop I, joka toteutettiin Kangasalalla. Kurssin harjoitteet tehdään kanojen kanssa. Kurssi perehdyttää opiskelijat käyttäytymistieteiden, klassisen ja operantin ehdollistamisen perusteisiin. Koulutuksessa käytetään operantin ehdollistamisen periaatteita, jolloin eläin saa itse oivaltaa mikä tuo palkkion. Palkkiona käytetään ruokaa.

Toisen, kolmannen ja neljännen lähijakson aikana sovelletaan kanakurssilla opittua teoriaa koirien kouluttamiseen. Myös koirilla käytetään ruokapalkkiota. Se on koiraa rauhoittava palkkio ja siksi on sopivin kiskittymistä ja tarkkuutta vaativassa hajuerottelutyössä.

Hajuerottelukoulutuksessa edetään vaiheittain:

  • käytöksen aikaansaaminen
  • vihjeen liittäminen
  • ärsykekontrolli
  • yleistäminen
  • häiriöille siedättäminen
  • etsintä

Ensimmäisen vaiheen koulutuksessa koiralle opetetaan ilmaisukäytös. Ilmaisukäytös tarkoittaa sitä tekemistä, mitä koira tulee tekemään myöhemmin löytäessään etsittävän hajun. Ilmaisukäytös valitaan opetettavan hajun esiintymistä ja löydöspaikkoja silmälläpitäen sellaiseksi, että ilmaisun tekeminen on helppoa ja vaaratonta koiralle. Ilmaisun olisi kuitenkin oltava sellainen joka ei ilmene luonnostaan koiran käytöksessä, esim. kaivaminen/haukkuminen. Homekoirillamme se on tassukosketus, rotta- ja torakkakoirilla istualtaan kohteen tuijottaminen.

Toisessa vaiheessa opittuun käytökseen liitetään käytöksen laukaiseva vihje, eli haju. Koulutusvaiheen läpäistyään koirat osaavat opetetun hajun haistettuaan ”merkata” sen esim. tassulla tai istuvat ja jäävät tuijottamaan hajukohtaa. Opetettavasta hajusta tehdään koiralle niin tärkeä, että haju laukaisee ilmaisun ”automaattisesti”.

Kun käytös on ärsykekontrollissa, mikään muu haju ei saa aikaiseksi opetettua ilmaisua. Koulutusvaiheessa koirille laitetaan haisteltaviin purkkeihin useita mielenkiintoisia hajuja tai työskentelytilanteessa mahdollisesti haittaavia hajuja. Koira opetetaan kaikista muista hajuista piittamatta ilmaisemaan vain oikeaa hajulähdettä. Koiran ärsykekontrollia testataan myös niin ettei missään purkissa ole sitä opetettua hajua, vaan vain pelkkiä häiriöhajuja, jos koira on ärsykekontrollissa ei ilmaisua silloin tule mihinkään.

Yleistämisvaiheessa koira joutuu tekemään hajuerottelua erilaisilla purkeilla, eri radoilla, eri tiloissa, jne… Laboratorio-oloissa opittu taito ei esiinny harjoittelematta muissa ympäristöissä. Kun lisätään erilaiset häiriöt (melut, ihmiset, eri lämpötilat, yms.) ja saavutetaan silti oikea erottelu- ja ilmaisuvarmuus, voidaan siirtyä koulutuksen viimeiseen vaiheeseen eli etsintään.

Etsintätreeniä tehtäessä tarvitaan työpari, joka piilottaa hajulähteet eri paikkoihin niin ettei koiran ohjaaja tiedä missä ne ovat. Näin harjoitellen vältetään ohjaajaa antamasta pienimpiäkään vihjeitä koiralle etsinnän aikana. Etsintätyön onnistumisen kannalta on oleellisinta, että koira osaa olla omatoiminen, aktiivinen sekä ohjaajastaan riippumaton työskennellessään.