Hajuerottelukoulutus

WinNovan, eli Kullaan metsäoppilaitoksella

pidettävän Länsirannikon koulutus Oy:n, koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ohjaajalle ja koiralle mahdollisimman hyvät perusvalmiudet hajutyöskentelyyn sekä kouluttaa hajuerottelun koulutusmenetelmä työvälineeksi erikoisetsintään. Kurssin aikana koiralle opetetaan käytös, jonka avulla koira ilmaisee etsittävän hajun. Hajuerottelumenetelmällä koulutettua koiraa voidaan hyödyntää monissa etsintätehtävissä, olipa lopullinen tavoite sitten virka-, työ- tai pelastuskoiran koulutus. Ensimmäinen hajuerottelukoulutus Kullaalla alkoi vuonna 2010, koulutus koostui neljästä lähijaksosta, etäjaksoista ja verkkotyöskentelystä.

Opettajina toimivat:

Keijo Kodis on pitkänlinjan saksanpaimenkoira ihminen. Hänellä on yli 27 -palvelusvuoden kokemus Niinisalossa koiranohjaajien ja virkakoirien kouluttamisesta puolustusvoimien sotakoirien koulutuskeskuksesta kouluttajana ja osaston johtajana. Erikoisetsintäkoirien koulutus keskittyi erityisesti ase- ja räjähdysaine-etsintä (AES arms, explosives-searching dog) ja huumekoirien kouluttamiseen. Armeijan aktiivipalveluksensa jälkeen vuonna 2004 hän perusti yrityksen KoDog, eli 10 vuotta Keijo on toiminut laho- ja homekoirayrittäjänä.

Tommy Wiren on toiminut yli 15 vuotta yrityksessään Trainer’s Choise eläinkouluttajana ja koulutusneuvojana Jaana Rajamäen kanssa. Tommyn koulutusperiaate perustuu operanttiin ehdollistamiseen, positiivisella vahvistamisella toivottua käytöstä.
Tommy tunnetaan myös ”Hienosti hihnassa” ja ”Koiralle koti” televisio-ohjelmista. Tommyn kirja ”Onnistu koirasi kouluttamisessa” julkaistiin vuonna 2012.

hajujen kouluts

Mitä on hajuerottelukoulutus?

Hajuerottelukoulutuksen tarkoitus on opettaa koiralle haju, jonka se tunnistaa ja ilmaisee kaikkien muiden hajujen joukosta. Koulutus tehdään huolellisesti vaihe kerrallaan, koska tunnistettavat hajut eivät useinkaan ole koiralle luontaisesti mielenkiintoisia. Hajusta tehdään palkitsemisen avulla koiralle kiinnostava ja tavoiteltava asia. Sen jälkeen etsiminen sekä tunnistaminen ovatkin koiralle hauskaa ja motivoivaa työtä. Palkitseminen tehdään koiralle mieluisalla ruoalla. Ruoan saaminen ei kiihdytä koiraa (vrt. lelun heittäminen) eikä siten häiritse koiran työskentelyä, ja näin työskentelystä saadaan keskittynyttä, rauhallista ja tarkkaa.

Hajuerottelun opettelu

Hajuerottelukoulutus aloitetaan opettamalla tarkka ilmaisu. Kun ilmaisu on vahva, se liitetään valittuun hajuun. Lukuisien toistojen jälkeen koira osaa hajun haistettuaan tehdä opetetun ilmaisun. Toistoja tehdään hajulla niin kauan, että haju laukaisee ilmaisun, toisin sanoen ilmaisu tulee selkärangasta, automaattisesti.


Kun ilmaisutyöskentely onnistuu, rinnalle tuodaan erilaisia häiriöhajuja. Tämän koulutusvaiheen tarkoitus on varmistaa, ettei koira valitse muita hajuja opetetun sijaan. Häiriöhajuina käytetään koiralle mielenkiintoisia ja todellisissa työskentelytilanteissa tulevia häiriöhajuja, esimerkiksi ruoan, eri lemmikkieläinten, hiirten ja rottien sekä puhtaiden materiaalien hajuja. Koira siis opetetaan kaikista muista hajuista piittaamatta ilmaisemaan vain oikeaa hajulähdettä. Todellisessa työskentelytilanteessa ohjaajan on voitava luottaa siihen, että koira tekee ilmaisukäytöksen ainoastaan opetetun hajun löytäessään.

Puoli vuotta kestävä hajukoirakoulutus

Länsirannikon koulutuskeskus Winnova toteuttaa Kullaan metsäoppilaitoksella hajukoirakoulutus-kurssin. Kurssin kesto on puoli vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssin aikana on neljä lähiopetusjaksoa, jotka koostuvat teoriasta ja käytännön harjoitteista.

Hajuerottelukurssin sisältö:

• Hajuerottelun perusteet
• Hajuerottelu
• Hajuerottelun syventävä koulutus
• Osanäytöt ja analysointi

Hajuerottelun lähiopetusjaksot

Ensimmäiseen lähiopetusjaksoon kuuluu eläinkoulutuksen Work shop I, joka toteutetaan Kangasalalla. Kurssin harjoitteet tehdään kanojen kanssa. Kurssi perehdyttää opiskelijat käyttäytymistieteiden, klassisen ja operantin ehdollistamisen perusteisiin. Koulutuksessa käytetään operantin ehdollistamisen periaatteita, jolloin eläin saa itse oivaltaa mikä tuo palkkion. Palkkiona käytetään ruokaa.

Toisen, kolmannen ja neljännen lähijakson aikana sovelletaan kanakurssilla opittua teoriaa koirien kouluttamiseen. Myös koirilla käytetään ruokapalkkiota. Se on koiraa rauhoittava palkkio ja siksi on sopivin keskittymistä ja tarkkuutta vaativassa hajuerottelutyössä.

Hajuerottelukoulutuksen vaiheet

1. Käytöksen aikaansaaminen

Ensimmäisen vaiheen koulutuksessa koiralle opetetaan ilmaisukäytös. Ilmaisukäytös tarkoittaa sitä ilmaisumenetelmää, jota koira tulee tekemään myöhemmin löytäessään etsittävän hajun. Ilmaisukäytös valitaan opetettavan hajun esiintymistä ja löydöspaikkoja silmällä pitäen sellaiseksi, että ilmaisun tekeminen on helppoa ja vaaratonta koiralle. Ilmaisun olisi kuitenkin oltava sellainen, joka ei ilmene luonnostaan koiran käytöksessä, esim. kaivaminen/haukkuminen. 

2. Vihjeen liittäminen

Toisessa vaiheessa opittuun käytökseen liitetään käytöksen laukaiseva vihje, eli haju. Koulutusvaiheen läpäistyään koirat osaavat opetetun hajun haistettuaan ”merkata” sen opetetulla tavalla, esimerkiksi tassulla tai istumalla ja jäämällä tuijottamaan hajukohtaa. Opetettavasta hajusta tehdään koiralle niin tärkeä, että haju laukaisee ilmaisun ”automaattisesti”.

3. Ärsykekontrolli ja häiriöille siedättäminen

Kun käytös on ärsykekontrollissa, mikään muu haju ei saa aikaiseksi opetettua ilmaisua. Koulutusvaiheessa koirille laitetaan haisteltaviin purkkeihin useita mielenkiintoisia hajuja tai työskentelytilanteessa mahdollisesti haittaavia hajuja. Koira opetetaan kaikista muista hajuista piittaamatta ilmaisemaan vain oikeaa hajulähdettä. Koiran ärsykekontrollia testataan myös niin, ettei missään purkissa ole opetettua hajua, vaan ainoastaan häiriöhajuja. Mikäli koira on ärsykekontrollissa, ei ilmaisua silloin tule mihinkään.

4. Yleistäminen

Yleistämisvaiheessa koira joutuu tekemään hajuerottelua esimerkiksi erilaisilla purkeilla, eri radoilla ja eri tiloissa. Laboratorio-oloissa opittu taito ei esiinny harjoittelematta muissa ympäristöissä. Kun lisätään erilaiset häiriöt (melut, ihmiset, eri lämpötilat yms.) ja saavutetaan silti oikea erottelu- ja ilmaisuvarmuus, voidaan siirtyä koulutuksen viimeiseen vaiheeseen eli etsintään.

5. Etsintä

Etsintätreeniä tehtäessä tarvitaan työpari, joka piilottaa hajulähteet eri paikkoihin niin, ettei koiran ohjaaja tiedä missä ne ovat. Näin harjoitellen vältetään ohjaajaa antamasta pienimpiäkään vihjeitä koiralle etsinnän aikana. Etsintätyön onnistumisen kannalta on oleellisinta, että koira osaa olla omatoiminen, aktiivinen sekä ohjaajastaan riippumaton työskennellessään.

Tutkimustuloksia hajuerottelun käytöstä

Ruotsissa, Saksassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on jo pystytty osoittamaan, että koira voidaan kouluttaa erottamaan positiiviset syöpänäytteet hajuerottelutaitoa hyödyntäen. Tutkittavina on ollut keuhkosyöpä, eturauhassyöpä ja virtsarakkosyöpä, ja näytteinä on ollut uloshengitysilmaa, virtsaa ja verta.

Maailmalla sairauksien diagnosoimista hajun avulla on tutkittu myös muilla eläimillä kuin koirilla: Mosambikissa koulutetaan rottia tunnistamaan tuberkuloosi. Kaliforniassa taas kyyhkyjä on opetettu tunnistamaan syöpäsoluja kudoskuvista.

Wise Nose tekee yhteistyötä Englannissa ja Italiassa työskentelevien syöpäkoiratyöryhmien kanssa. Samoja sairauksia tutkitaan siten, että Suomessa käsitellään virtsanäytteitä, Englannissa hengitysnäytteitä ja Italiassa ihonäytteitä. Näytteiden käsittely, työskentelyn dokumentointi ja koirien koulutusmenetelmät ovat yhtenevät, joten tutkimusten tulokset ovat vertailukelpoisia.

Hajuerottelukoulutuksen todistukset

Soita 040 724 4722